(ĐTCK) HĐQT HVG đề xuất phương án chia cổ tức 2015 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu thay cho phương án cũ là 30%, trong đó tối thiểu 10% bằng tiền mặt.

ĐHCĐ năm 2016 của CTCP Hùng Vương (HVG) sẽ diễn ra vào ngày 29/1. Theo tờ trình ĐHCĐ, HĐQT HVG đề xuất phương án chia cổ tức 2015 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu thay cho phương án cũ là 30%, trong đó tối thiểu 10% bằng tiền mặt.

Lý do là HVG  đang thực hiện nhiều dự án đầu tư dài hạn nhằm mở rộng quy mô trong các năm tới tạo sức ép khá lớn lên nguồn vốn hoạt động, đẩy tỷ lệ nợ của HVG lên cao trong năm tài chính 2015. Do đó, việc trả cổ tức bằng tiền ở thời điểm và điều kiện hiện tại là không hợp lý.

HVG cũng xin chuyển 140 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư và phát triển về lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng (BCTC Công ty mẹ) để khắc phục tình trạng giá trị âm của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ thời điểm 30/09/2015.

Theo kế hoạch dự kiến 2016, HVG đặt doanh thu hợp nhất 24.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 500 tỷ đồng, cổ tức 20% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.