(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hủy niêm yết cổ phiếu BAM của CTCP Khoáng sản Luyện kim Bắc Á và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DLC của CTCP Du lịch Cần Thơ.

Theo đó, từ ngày 10/11/2016, toàn bộ 30 triệu cổ phiếu BAM sẽ bị hủy niêm yết do Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Trước đó, HNX đã đưa cổ phiếu BAM vào diện kiểm soát, hạn chế giao dịch rồi tạm ngừng giao dịch cổ phiếu này do Công ty không thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo thường niên 2015, báo cáo tài chính quý I/2016, báo cáo tài chính quý II/2016, báo cáo quản trị bán niên 2016 và báo cáo tài chính bán niên 2016.

Với DLC, cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch do Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên thuộc trường hợp bị hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Anh Quốc
Bình Luận (1)

thanh bình - 09:50 17/10/2016

Nếu các cổ phiếu bị hủy niêm yết nhà đâu tư sẽ như thế nào?