(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG – HOSE) chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/11 để phát hành 30.237.237 cổ phiếu cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2013-2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/11.

Trước đó, HSG đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/11 để tổ chức ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2015-2016 để bàn về phương hướng hoạt động của Tập đoàn trong niên độ tài chính này.

BCTC công ty mẹ quý IV niên độ tài chính 2014-2015 (từ 1/10/2014 đến 30/9/2015) của HSG đã ghi nhận việc doanh thu thuần giảm hơn 7%, nhưng nhờ biên lợi nhuận gộp và hoạt động tài chính tăng mạnh nên vẫn lãi ròng 357 tỷ đồng, tăng mạnh 85% so với cùng kỳ niên độ trước. Lũy kế cả niên độ, HSG lãi ròng 731 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2015, hệ thống Tôn Hoa sen đã có 01 văn phòng đại diện, 07 công ty con và 176 chi nhánh trên khắp cả nước.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.