(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu toàn tập đoàn dự kiến 38.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là tỷ lệ cổ tức năm 2016 được thông qua là 50% bằng cổ phiếu.

Thêm vào đó, HPG dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2 tức mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới. Mức giá chào bán sẽ do HĐQT được ĐHCĐ ủy quyền quyết định tại thời điểm chào bán, không thấp hơn mệnh giá.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 250 triệu cổ phiếu tương đương 2.500 tỷ đồng giá trị phát hành theo mệnh giá.

Số vốn huy động được sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động Tập đoàn.

Bên cạnh đó, HĐQT Tập đoàn còn thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2017 dự kiến ở mức 30% trên vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017 là 15.170 tỷ đồng.

Thu Hương
Bình Luận (3)

Mai Chi - 14:24 19/02/2017

Chỉ chia cổ tức bằng tiền thì mới thấy hấp dẫn.

Lê Quang - 03:03 18/02/2017

Thế thì Thân Văn Thủy cứ bán hết cp HP đi, vì khi chia cổ tức thì khi chốt quyền giá sẽ giảm tương ứng. HP đang đầu tư nhà máy mới nên giữ lại lợi nhuận là đúng, đi vay sẽ phải chịu ls bấp bênh, lợi nhuận những năm sau sẽ giảm.

Thân Văn Thủy - 17:12 17/02/2017

Cần phải xem xét kỹ tôi cũng là doanh nghiệp điều đó rất khó tin với nền kinh tế thị trường hiện nay...! Nếu tôi có cổ phần ở đây thì sẽ lấy tiền mặt 40% còn cho công ty 10%, chứ nếu lấy cổ tức bằng cổ phiếu sẽ có ngày trở về 0 đồng