(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An (HOT – sàn HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 193,75 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 19,47 tỷ đồng và 15,42 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 với 17% để lại các quỹ Công ty và 83% để chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ chia dự kiến 16%. Đồng thời, đại hội thống nhất giao cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016, HOT đã thống nhất phương án chi 91% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức với tỷ lệ là 12%, tức mỗi cổ phiếu sẽ được nhận tương ứng 1.200 đồng. Thời gian chi trả dự kiến trong quý II/2017.

Kết thúc năm 2016, HOT đạt 175,17 tỷ đồng tổng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 13,44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10,61 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, phát triển, Đại hội đã thống nhất tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến trong năm là 12,88 tỷ đồng gồm mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn (385 triệu đồng), mua sắm tài sản cố định (2,62 tỷ đồng), sữa chữa – nâng cấp (7,26 tỷ đồng), sửa chữa lớn theo chu kỳ (2,61 tỷ đồng).

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.