(ĐTCK) Ngày 22/08, Sở giao dịch Chứng khoán Tp .HCM đã nhận được BCTC Quý II năm 2016 của Công ty cổ phần NTACO (ATA - HOSE) và có lưu ý Nhà đầu tư do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Theo như Báo cáo, lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2016 là hơn  1,85 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015 (chưa kiểm toán) là âm 420,86 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến 30/06/2016 là âm gần 421,3 tỷ đồng.

Như vậy, theo Báo cáo tài chính Quý II năm 2015, Công ty đã bị lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ từ cuối năm 2015 đến ngày 30/06/2016 (Vốn điều lệ của ATA là 119,99 tỷ đồng)

Do đó, HOSE gửi đi thông báo lưu ý nhà đầu tư về trường hợp cổ phiếu ATA có thể bị hủy niêm yết nếu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 có lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Trước đó, ATA đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015 với số lỗ 426 tỷ đồng mặc dù báo cáo tự lập trước đó, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản mục hàng tồn kho của ATA đã “bốc hơi” hoàn toàn khi ghi nhận con số 0 tròn trĩnh trong báo cáo kiểm toán, mặc dù trong báo cáo tự lập được công bố, ATA ghi nhận số dư hàng tồn kho xấp xỉ 365 tỷ đồng. Thêm vào đó, công ty kiểm toán cho ATA là Kiểm toán A&C đã từ chối đưa ra ý kiến về trị giá hàng tồn kho nói trên, do không được cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến hạch toán kế toán hàng tồn kho trong năm 2015 và các năm trước.
Theo quy định thì khi một mã cổ phiếu rơi vào 1 trong 2 trường hợp âm vốn chủ sở hữu hoặc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, cổ phiếu Công ty đó sẽ bị hủy niêm yết và ATA hiện đang rơi vào cả 2 trường hợp này
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.