(ĐTCK) CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HNG – sàn HOSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thay đổi quyết định phát hành thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông HNG thông qua truớc đó.

Theo đó, nhằm hoàn tất quá trình tái cấu trúc tài chính giai đoạn 2017, HĐQT Công ty sẽ lấy ý kiến để thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHCĐ trước đó và đưa ra phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Cụ thể, HNG sẽ phát hành chào bán là 149,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, Công ty sẽ chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP. Số tiền dự kiến thu được là 300 tỷ đồng, Công ty sẽ được dùng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Còn 119,7 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán để hoán đổi các khoản nợ, chiếm 15,6% tổng cổ phiếu đang lưu hành sẽ được chào bán để chuyển nợ vay thành cổ phần. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:10.000 ( tức 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ). Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ căn cứ theo nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 và công nợ tại thời điểm hiện tại.

Thời gian dự kiến hoàn tất 2 đợt phát hành là trong năm 2017 và trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày UBCK thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bào cổ phiếu riêng lẻ.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến trước 16h ngày 18/9. 

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.