(ĐTCK) Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS – HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

Theo đó, tổng doanh thu quý II/2016 của HJS đạt 46,15 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đạt 81,7 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước và hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu cả năm 2016.

Kỳ này, chi phí lãi vay của HJS giảm đáng kể, từ mức 8,3 tỷ đồng quý này năm ngoái, giảm còn 5,3 tỷ đồng quý này, lũy kế từ đầu năm, lãi vay còn ở mức 10,8 tỷ đồng, giảm hơn 36,8% cùng kỳ 2015.

Kết quả, quý II năm nay, HJS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12,6 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ năm 2015, lũy kế từ đầu năm đạt gần 20 tỷ đồng, hoàn thành  53% kế hoạch cả năm đề ra.

6 tháng cuối năm nay, Hội đồng Quản trị của HJS dự kiến tổng doanh thu đạt 84,2 tỷ đồng (trong đó quý III là 44,9 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng (quý III ước đạt 9 tỷ đồng).

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.