(ĐTCK) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã mua 67,42 triệu cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Đầu tư Hoàng Huy (HHS – HOSE).

Theo đó, từ ngày 18/5 đến 26/5, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, tổ chức có cùng một số thành viên HĐQT với HHS đã mua thành công 67.420.772 cổ phiếu HHS, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,54% theo phương thức thỏa thuận đối với một số thành viên HĐQT HHS. 

Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HHS nào.

Lượng cổ phiếu mà các thành viên HĐQT HHS đã bán

Chỉ tiêu

Chức vụ

Số lượng cổ phiếu bán

Đỗ Hữu Hạ

Chủ tịch HĐQT

49.031.158

Đỗ Hữu Hưng

Thành viên HĐQT

1.067.835

Đỗ Thị Huyền Trang

Thành viên HĐQT

2.411.864

Mai Trang

Thành viên HĐQT

825.275

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

3.351.550

Đỗ Hữu Hậu,

Thành viên HĐQT

10.733.000

Tổng cộng

67.420.772

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.