(ĐTCK) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.512 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 481 tỷ đồng.

Năm 2015, HHS đạt 3.512 tỷ đồng doanh thu, tăng 146,8% so với năm 2014. Lợi nhuận cũng tăng vọt lên 481 tỷ đồng, tăng 254,2% so với năm 2014.

Dù chưa kế hoạch hợp nhất điều chỉnh của cả năm tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 nhưng kết quả kinh doanh đạt được vượt xa tới gấp 2-3 lần so với kế hoạch đã thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra đầu năm 2015.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2015

Thực hiện 2015

Tỷ lệ TH so với KH 2015

1

Tổng doanh thu

Tr. đồng

4.500.000

3.512.705

78,06%

2

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đồng

550.000

481.000

87,45%

HHS cũng vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016 để xin ý kiến cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được tổ chức sắp tới.

Theo đó, HHS đặt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016 đạt 4.000 tỷ doanh thu và 398 tỷ lợi nhuận. Điểm lưu ý là mức đặt kế hoạch lợi nhuận 398 tỷ năm 2016 thực chất là tăng trưởng 10% so với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2015.

Lý do là trong số 481 tỷ đồng lợi nhuận năm 2015 thì có khoảng 119 tỷ là lợi nhuận có được từ việc mua rẻ công ty con (CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang) vào tháng 3/2015. HHS cũng dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 15%.

TT

Các chỉ tiêu hợp nhất

Đơn vị tính

Kế hoạch 2016

1

Tổng doanh thu

Tr. đồng

4.000.000

2

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đồng

398.000

3

Tỷ lệ cổ tức dự kiến

%

15%

Ngoài kế hoạch kinh doanh năm 2016, Công ty cũng xin ý kiến cổ đông các nội dung khác như kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS.... HĐQT cũng có tờ trình về việc xin điều chỉnh giảm số lượng cổ phần dự kiến phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 6/2015 (từ tối đa 60 triệu cổ phiếu) xuống tối đa còn một nửa (1/2), tức là tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các đối tác của Công ty.

Công ty cũng dự kiến trong thời gian Quý I-II/2016 sẽ chi trả nốt cổ tức của năm 2015 là 5% bằng cổ phiếu. Trước đó, trong tháng 9 và 10/2015, HHS cũng đã hoàn thành tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ chi trả 20% trong đó 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Một nội dung khác cũng đáng chú ý là HHS cũng xin cổ đông thông qua về việc nới room lên 100%.

Thủy Nguyễn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.