(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG – HOSE) chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/11 để phát hành 3.257.710 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:5. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/11.

Được biết, đầu tháng 10 vừa qua, đã hoàn tất việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong khuôn khổ phát hành 600 tỷ đồng trong năm 2015. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 2/10/2020. Lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,7%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo thả nổi căn cứ vào lãi suất tham chiếu của các ngân hàng cộng thêm phần bù 3,2%/năm. Ngày thanh toán lãi là 10/1 và 10/7 hàng năm.

Như vậy, HDG vẫn còn một đợt phát hành trị giá 400 tỷ đồng. Trước đó, ĐHCĐ thường niên 2015 của HDG đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, chia thành nhiều đợt trong năm 2015.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.