(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu dự kiến 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 757 tỷ đồng, tương đương EPS dự kiến 8.000 đồng/cổ phần. 

HBC cũng dự kiến sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với cổ tức được trả theo tỷ lệ 45% trong đó tỷ lệ 10% chia bằng tiền mặt và 35% chia bằng cổ phiếu.

Đặc biệt tại Đại hội, HĐQT Công ty cũng sẽ trình phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành và  phát hành cổ phiếu và quyền mua 1,8 triệu cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên của Công ty năm 2017

Đồng thời, HBC sẽ xin ý kiến để đổi tiên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa BÌnh (HBC).

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.