(ĐTCK) CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt, mà dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế được phép phân phối và Quỹ Đầu tư phát triển (tổng cộng 85,389 tỷ đồng) để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông. 

Ngoài ra, HAX còn dự kiến phát hành 572.459 cổ phần ưu đãi (tương đương 4,02% lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho người lao động trong Công ty. Như vậy, HAX sẽ phát hành tổng cộng hơn 9 triệu cổ phiếu thưởng và ESOP trong năm nay. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II và quý III/2017.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2017, HAX lên kế hoạch đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu và 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 50% và 29,4% so với thực hiện năm 2016.

Nguyễn Gia
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.