(ĐTCK) Theo công bố của Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), tính đến ngày 31/12/2015, 2 quỹ mở do Công ty quản lý là Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản khoảng 181 tỷ đồng của gần 600 nhà đầu tư.
Hai quỹ của VCBF quản lý tổng tài sản 181 tỷ đồng

Ảnh Internet

VCBF cũng cho biết, cả 2 quỹ này đều vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2015. Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt 19,3% trong năm 2015 và 30,6% kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ (là trung bình cộng giữa tỷ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm)  tương ứng là 6,7% trong năm 2015 và 15,7% kể từ khi thành lập.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ (là tỷ lệ tăng trưởng của VN100 Index) tương ứng là 4,4% trong năm 2015 và -2,2% kể từ khi thành lập.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.