(ĐTCK) CTCP Nông dược H.A.I (HAI) dự kiến họp ĐHCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành tối đa gần 117,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá phát hành không dưới 10.000 đồng/CP. 

Việc phát hành này sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu. 

Theo phương án phát hành 1 lần, HAI sẽ thực hiện phát hành gần 117,3 triệu cổ phần theo tỷ lệ 1:1 hoặc một tỷ lệ do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá 117,3 triệu cổ phần.

Trong khi đó, theo phương án phát hành 2 lần, đợt 1, HAI sẽ thực hiện phát hành hơn 67 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7:4 , đợt 2 là hơn 50 triệu cổ phần theo tỷ lệ 11:3  hoặc một tỷ lệ do HĐQT quyết định. Dự kiến, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HAI sẽ tăng từ 1.326 tỷ đồng lên 2.346 tỷ đồng.

H.Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.