(ĐTCK) Sở GDCK TP. HCM vừa công bố danh sách các doanh nghiệp niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính quý II/2016.

Cụ thể, 6 công ty đã bị điểm danh gồm DAG, HAG, HNG, NBB, QBS và VSH đều chưa nộp báo cáo tài chính quý II/2016 của công ty mẹ/riêng/văn phòng và báo cáo hợp nhất.

Theo quy định, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trong trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính quý hợp nhất hoặc báo cáo tài chính quý tổng hợp, hoặc do các công ty con, công ty liên kết của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn cũng phải lập báo cáo tài chính quý hợp nhất, báo cáo tài chính quý tổng hợp thì UBCK xem xét gia hạn thời gian công bố nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Trong khi đó, HOSE cũng vừa công bố danh sách 6 công ty niêm yết chậm nộp báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 gồm ASP, BGM, CMT, CTI, KSS, UDC.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.