(ĐTCK) CTCP Thuận Thảo (GTT) dự kiến chỉ tiêu kinh doanh 2016 với doanh thu 68,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 203 tỷ đồng thực hiện trong năm 2015; lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng. Năm 2015, GTT lỗ 121 tỷ đồng.

Cuối tuần trước, Sở GDCK TP. HCM đã quyết định đưa cổ phiếu GTT vào diện kiểm soát từ ngày 17/3 do lỗ 2 năm liên tiếp.

Tính đến cuối năm 2015, GTT có khoản lỗ lũy kế gần 304 tỷ đồng, không cách xa so với vốn điều lệ thực góp là 435 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo lưu ý của kiểm toán viên, GTT có khoản nợ gốc cho vay và lãi cho vay phải thu của CTCP Thuận Thảo Nam Sài Gòn gần 454 tỷ đồng.

Căn cứ thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng cho vay ban đầu, không tính việc gia hạn giữa các bên thì khoản nợ này đã quá hạn hơn 2 năm, nhưng GTT vẫn chưa tiến hành trích lập dự phòng. Nếu trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn trích lập dự phòng các khoản dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn trên 2 năm với tỷ lệ trích 70% thì khoản lỗ trong năm và lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2015 tăng lên một khoản tương ứng là 317,5 tỷ đồng.

Như vậy, nếu trích đúng, lỗ lũy kế GTT tại thời điểm cuối năm 2015 sẽ là hơn 620 tỷ đồng, lớn hơn vốn thực góp và theo quy định, GTT sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.