(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP .HCM thông báo quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT – HOSE).

Theo quyết định, 43.503.000 cổ phiếu GTT, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá 435 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 30/5/2016.

Nguyên nhân do tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Cụ thể, trong năm 2015, GTT thua lỗ hơn 121 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 161,11 tỷ đồng và khoản 317,54 tỷ đồng chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ gốc cho vay và lãi vay phải thu của CTCP Thuận Thảo Nam Sài Gòn.

Do đó, sau khi phải trích lập khoản nợ này,  tại ngày 31/12/2015, GTT ghi nhận tổng số lỗ là hơn 621,5 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp là 435,03 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.