(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Sản Xuất Thống Nhất (GTN – HOSE) thông báo đợt thoái vốn giai đoạn 2 tại một số Công ty con, Công ty liên kết không nằm trong chiến lược phát triển.

Cụ thể, GTN sẽ thoái vốn hoàn toàn tại Công ty TNHH MTV Trading Thống Nhất, hiện tại GTN đang nắm giữ 100% sở hữu tại Công ty này.

Công ty thứ 2 mà GTN thoái vốn  là CTCP Vật tư Nông nghiệp Thống Nhất Tây Quyên, GTN hiện đang nắm giữ 65% sở hữu, và dự kiến sẽ giảm xuống mức dưới 20%.

Vào cuối tháng 3 năm nay, GTN cũng đã thống nhất thoái vốn tại 2 Công ty con khác để mức sở hữu xuống dưới 20%  là CTCP Năng lượng Thống nhất và CTCP Vât liệu xây dựng Thống Nhất Miền Trung.

Những hoạt động thoái vốn trên, có lẽ GTN đang hướng tới thu gọn Quy mô để tập trung nguồn lực thực hiện kế hoạch nới room lên tối đa 100%.

Được biết, hiện nay GTN đang có tổng cộng 11 Công ty con, Công ty liên kết, và Công ty đầu tư dài hạn khác, tuy nhiên năm vừa qua các công ty trên chỉ đem lại lợi nhuận ít ỏi 5,5 tỷ đồng cho Công ty mẹ.

GTN cho biết thêm, Các ngành nghề kinh doanh còn lại nếu gây cản trở tới việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% mà ngành nghề đó không thuộc lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty, HĐQT được ủy quyền xem xét và rút ngành nghề đó ra khỏi danh mục đăng ký kinh doanh.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.