(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN) cho biết, Công ty chuẩn bị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên 2015. 

Theo đó, phương án phát hành mới sẽ được triển khai dưới các hình thức: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tài chính.

Trước đó, GTN dự kiến phát hành thêm 75,2 triệu cổ phần. Trong đó, phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu 74,8 triệu cổ phần, với tỷ lệ thực hiện 1:1 và phát hành 0,4 triệu cổ phần ESOP. Năm 2015, GTN đặt kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 140 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014 và mức cổ tức là 10%, trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

H.Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.