(ĐTCK) Năm 2015, lợi nhuận gộp của GMD đạt 953,1 tỷ đồng, tăng hơn 328 tỷ đồng so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 460,4 tỷ đồng, giảm 18,5% so với năm 2014.

CTCP Gemadept (GMD-HOSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2015 với doanh thu 927,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,86% và 495% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế cả năm 2015, GMD đạt 3.589 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 18,9% và vượt 12,15% kế hoạch năm; lợi nhuận gộp Công ty đạt 953,1 tỷ đồng, tăng hơn 328 tỷ đồng so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 460,4 tỷ đồng, giảm 18,5% so với năm 2014.

Theo GMD, năm 2015, lợi nhuận gộp Công ty tăng mạnh so với năm 2014 là nhờ tập trung phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là logistics.

Nguồn: BCTC hợp nhất GMD

Cũng trong năm 2015, lợi nhuận hoạt động tài chính của GMD giảm hơn 595,3 tỷ đồng do không còn lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn góp trong các công ty con và liên kết như trong năm 2014.

Lợi nhuận khác tăng hơn 65 tỷ đồng do không còn phát sinh các khoản dự phòng phải trả về tổn thất hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.