(ĐTCK) Theo BCTC quý II/2014 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL), quý II/2014, Công ty đạt 225,2 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 11,735 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu Công ty tăng 28%, lợi nhuận tăng 37,5%.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Gilimex vẫn bị sụt giảm.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt doanh thu gần 383 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 415,5 tỷ đồng. Đặc biệt, do tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu 6 tháng đầu năm nay giảm nên dù tiết kiệm được chi phí lãi vay, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Gilimex chỉ đạt 21,476 tỷ đồng, thấp hơn 6 tháng đầu ngoái là 26,991 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2014, Gilimex có 135,4 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong đó bao gồm 121,42 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 3 tháng. Công ty có 317,5 tỷ đồng vay ngắn hạn, nhưng không có nợ vay dài hạn, trên tổng nguồn vốn 937,38 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của GIL đạt gần 517 tỷ đồng trên vốn điều lệ 139,246 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần lên tới gần 172 tỷ đồng.


B/S
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.