(ĐTCK) CTCP Thủy Điện Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2015.

Theo đó, doanh thu GHC đạt 44,8 tỷ đồng, tăng trưởng 28,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 55,44% so với cùng kỳ 2014.

Giải trình nguyên nhân giúp lợi nhuận quý IV/2015 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, GHC cho biết, trong quý IV, Công ty thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH GKC thu về một khoản lợi nhuận là 5,7 tỷ đồng làm doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ gấp 4,76 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, giá bán điện bình quân của quý IV/2015 tăng 15,2% so với quý IV/2014 kéo theo lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, nhờ tái cấu trúc một số khoản nợ vay dài hạn, chi phí tài chính quý IV/2015 giảm 31,93% so với quý IV/2014. Ngoài ra, Công ty cũng đã tiết giảm một số khoản chi phí như chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2015, GHC đạt 119,54 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 62,9 tỷ đồng và EPS đạt 3.071 đồng.

Như vậy, GHC đã hoàn thành đúng kế hoạch doanh thu được HĐQT Công ty thông qua tại nghị quyết hồi cuối tháng 10/2015 (ước đạt 119,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, so với kế hoạch kinh doanh đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên với doanh thu hơn 142 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 79,86 tỷ đồng, GHC đã hoàn thành 84,18% kế hoạch doanh thu và 78,76% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, tháng 11/2015, GHC đã thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu  từ sàn UPCoM sang niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE). Hội đồng quản trị GHC ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên cũng như giá tham chiếu trong ngày chào sàn của cổ phiếu ngay sau khi được HOSE chấp thuận.

Chốt phiên giao dịch 14/1, GHC tiếp tục giữ mốc tham chiếu 24.300 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 500 đơn vị.
Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.