(ĐTCK) Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) đã tổ chức ĐHCĐ thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015.

Gelex sẽ niêm yết năm nay?

Ảnh Internet

Theo đó, so với 2013, năm 2014, doanh thu của Công ty tăng 8% từ 1.190 tỷ đồng lên 1.275 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 5% từ 220 tỷ đồng lên 231 tỷ đồng. Năm 2014, Công ty duy trì mức cổ tức 12%.

Năm 2015, Gelex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 11.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu riêng công ty mẹ 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 420 tỷ đồng, lợi nhuận riêng công ty mẹ 235 tỷ đồng, cổ tức 12%.

Theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 01/2015/TT-BTC, Gelex sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/11/2014. Báo cáo của Ban Kiểm soát có kiến nghị về việc này nhưng phần nội dung không thấy được đề cập đến trong Nghị quyết ĐHCĐ.

Gelex là công ty đại chúng quy mô lớn, cổ phần hóa từ năm 2009, vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó, phần vốn nhà nước chiếm 87% do Bộ Công thương quản lý, chưa bàn giao về cho SCIC.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.