(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2015.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV của Tổng công ty đạt 17.264 tỷ đồng, giảm 9,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 1.044 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), giảm sâu so với mức 4.798 tỷ đồng cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh vào tháng 12/2015, năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 62.700 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch; tổng doanh thu Công ty mẹ - PV Gas đạt 57.100 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.610 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ - PVGas đạt 8.500 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/vốn chủ hữu bình quân đạt 21,8%, Công ty mẹ - đạt 23,1%. So với mức thực hiện năm 2014, lợi nhuận của GAS giảm 38,5%.

Năm 2016, PVGas kỳ vọng đưa nhà máy xử lý khí Cà Mau đi vào hoạt động, qua đó, tạo thêm giá trị thặng dư cho sản phẩm khí. Từ năm 2017, PVGas có kế hoạch triển khai nhiều dự án lớn như Dự án khí lô B – Ô Môn, Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Dự án nhập khẩu LNG Sơn Mỹ.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.