(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã GAS – HOSE) công bố BCTC quý III/2015 Công ty mẹ với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 20% cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do giá khí trong kỳ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, công ty mẹ GAS đạt 13.984 tỷ đồng doanh thu thuần, cũng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm 18%, đạt 2.943 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh 56% lên 131 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý giảm nhẹ 9% xuống 133 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng 14% đạt 323 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh tương ứng lên 115 tỷ đồng cho dù chi phí lãi vay đã giảm tới 79% xuống còn 16 tỷ đồn. Bên cạnh đó, GAS cũng ghi nhận việc bị lỗ chênh lệch tỷ giá và phải dự phòng tổn thất đầu tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 41.808 tỷ đồng doanh thu thuần và 7.602 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 11% và 17% so với cùng kỳ 2014.

Tính đến 30/9/2015, Công ty mẹ GAS có 17.737 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm gần 16% so với hồi đầu năm, trong đó tiền mặt là 3.322 tỷ đồng, cũng giảm 8%. Đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng gấp gần 4 lần so với đầu năm, đạt 6.354 tỷ đồng.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.