(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (mã GAS – HOSE) công bố BCTC hợp nhất quý I năm 2015.

Theo đó, trong quý I, GAS đạt 15.532 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 4% so với cùng kỳ 2014. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm không tương ứng chỉ 0,2% xuống 11.483 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp giảm 11% xuống còn 4.049 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính có biến động mạnh khi tăng vọt 195% lên gần 355 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư là 215 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đã giảm 38% xuống 67 tỷ đồng. Cùng với đó, GAS cũng ghi nhận việc lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh từ 12,9 tỷ đồng lên 67 tỷ đồng. Chi phí bán hàng trong kỳ cũng tăng 34% lên 419 tỷ đồng.

Kết quả, GAS báo lãi ròng hợp nhất 2.660 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ 2014 và hoàn thành tương ứng 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm (11,526 tỷ đồng). Trong đó, phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 2.583 tỷ đồng, cũng giảm 18%.

Theo GAS, nguyên nhân lợi nhuận quý I sụt giảm là do giá khí giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý I, tiền và các khoản tương đương tiền của GAS đạt 24.528 tỷ đồng, tăng 448 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 49,4% tổng tài sản. Trong đó, hơn 18.000 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 6.008 tỷ đồng, có kỳ hạn là 1.653 tỷ đồng, tiền mặt chỉ vỏn vẹn 13,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ở mức 1.242 tỷ đồng, giảm 32%. Tổng tài sản đạt 52.969 tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu năm.

Tính đến 31/3/2015, GAS còn 12.595 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 3.517 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.848 tỷ đồng, đã giảm 3.764 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 40.373 tỷ đồng, tăng 4.392 tỷ đồng.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.