(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) cho biết, dự kiến năm 2016, sản lượng khí tiêu thụ đạt 9.724 triệu m3, doanh thu 54.751 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng, cổ tức 30%. Kế hoạch này sẽ được trình ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên.

Tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường cuối tuần qua, lãnh đạo GAS chia sẻ kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là giá dầu đang ở mức thấp. Tuy nhiên, GAS đặt mục tiêu chia cổ tức tối thiểu 30% bằng tiền mặt. Cổ tức năm 2015, GAS sẽ thực hiện chia 30% bằng tiền mặt.

GAS phấn đấu đến năm 2025 vươn lên vị trí thứ 4 khu vực ASEAN về sản lượng khí kinh doanh hành năm và có tên trong danh sách các DN khí mạnh của châu Á.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.