(ĐTCK) CTCK FPT (FPTS) sẽ trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, thời gian chi trả ngày 24/4/2015. 

Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong quý II/2015.

Năm 2014, FPTS đạt 137 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính đến ngày 31/12/2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 267,46 tỷ đồng.  

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.