(ĐTCK) ĐHCĐ CTCK FPT (FPTS) ngày 22/3 đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 5 % cho năm 2015, thời gian thực hiện không muộn hơn ngày 30/6/2016.

Như vậy, FPTS sẽ chi ra hơn 40 tỷ đồng để trả cổ tức. Năm 2015, Công ty có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 105 tỷ đồng.

Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch 165 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng mức thực hiện năm trước; số tài khoản tăng 5%. ĐHCĐ FPTS cũng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM trong năm nay.

 

 

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.