(ĐTCK) CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) đã công bố BCTC quý II/2015, với doanh thu đạt hơn 63,5 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu môi giới của FPTS đạt hơn 19,4 tỷ đồng, tăng 4% so với quý II/2014 nhờ giá trị giao dịch toàn thị trường tăng. Doanh thu từ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán tăng so với cùng kỳ. Doanh thu mảng tư vấn đạt hơn 6,9 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Trong khi đó, mảng doanh thu khác đóng góp nhiều nhất, nhưng chỉ tăng nhẹ 5% và đạt hơn 35,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của FPTS tăng 15,4% so với cùng kỳ và đạt hơn 32,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPTS đạt hơn 125,4 tỷ đồng doanh thu. Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2015 là hơn 65,4 tỷ đồng. Phải thu các hoạt động giao dịch chứng khoán của FPTS tính đến cuối kỳ đạt hơn 1.150 tỷ đồng.

P.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.