(ĐTCK) CTCP FPT (mã FPT – HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, HĐQT FPT đã thông qua phương án trả cổ tức đợt còn lại của năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%, đồng thời trả tiếp 15% cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi giữ lại của Công ty.

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 1/6. Thời gian nhận cổ tức bằng tiền từ ngày 12/6.

Được biết, kết thúc năm 2014, FPT báo lãi ròng hơn 2.079 tỷ đồng. Cổ đông FPT tại kỳ Đại hội thường niên vừa qua đã thông qua phương án chia cổ tức 2014 là 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Trước đó, FPT đã chi khoảng 343 tỷ đồng để trả tạm ứng trước 10% cổ tức bằng tiền.

Năm 2015, FPT dự kiến chia cổ tức 20% bằng tiền mặt. Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 39.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.850 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 16% so với năm trước.

Nguyễn Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.