(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE) quyết định điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Thời gian thanh toán sẽ được thực hiện trước 6 tháng đầu năm tài chính 2017.

Quyết định điều chỉnh này được đưa ra tăng 10% so với con số cổ tức 20% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt mà FMC dự kiến đưa vào tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 13/1 tới đây.

Cũng theo như thông báo trước đó, Hội đồng quản trị FMC sẽ trình Đại hội kế hoạch sản xuất kinh năm 2017, với mục tiêu doanh số ước đạt hơn 150 triệu USD (hơn 3300 tỷ đồng), tăng 7,1% so với thực hiện được năm 2016. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm nay, Công ty dự tính sẽ phát hành thêm 9 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 3 cổ phiếu mới). Dự kiến việc chào bán thành công, vốn điều lệ của FMC sẽ tăng lên 390 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.