(ĐTCK) HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa quyết định triệu tập ĐHCĐ bất thường nhằm thông qua một số nội dung như điều chỉnh tăng cổ tức năm 2015 bằng tiền từ 20% lên 50%, chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và xem xét phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, dựa trên kết quả sản xuất - kinh doanh 7 tháng đầu năm, với lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đạt 55 tỷ đồng, đồng thời hệ thống thị trường, khách hàng thời gian qua phát triển tốt và khả năng tiêu thụ một số mặt hàng tinh chế đã vượt công suất chế biến các xưởng đang có, HĐQT FMC quyết định sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 15%.

Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 8. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến trong tháng 9.

 

 

Nguyễn Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.