(ĐTCK) CTCP Tập đoàn FLC (FLC – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016.

Trong quý I các hoạt động đầu tư vào công ty con có hiệu quả hơn nên đã giúp lợi nhuận có mức tăng trưởng 74% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của FLC đạt 1.437,82 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thấp nên lãi gộp đạt 265,33 tỷ đồng, gấp hơn 2,9 lần cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 62,9%, đạt 24,88 tỷ đồng trong khi hầu hết các chi phí đều tăng như chi phí tài chính tăng 82%, đạt 26,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng gấp gần 6 lần, đạt 11,57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2,3 lần, đạt 48,72 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2016 của FLC đạt 205,3 tỷ đồng, tăng 69,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 163,24 tỷ đồng, tăng hơn 74% cùng kỳ.

Theo giải trình từ FLC, lợi nhuận quý I/2016 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do trong kỳ, các hoạt động đầu tư vào Công ty con có hiệu quả hơn.

Tính tại thời điểm 31/3/2016, tổng nguồn vốn của FLC gần 10.807 tỷ đồng, tăng 992 tỷ đồng, tương ứng 10,1% so với đầu năm. Tiền mặt tăng gấp 3,8 lần so với đầu năm trong khi các khoản tương đương tiền giảm 96,65%, đạt 4,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 16,13% từ 620 tỷ đồng xuống 520 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.