(ĐTCK) 3/5 thành viên Hội đồng quản trị mới của CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID-HNX) đồng loạt đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu FID mỗi người. 

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Đặng Kim Khoa và 2 Uỷ viên HĐQT là Phùng Thị Diệp Linh và Phạm Đình Dương, mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu FID từ 15/9 đến 14/10/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, dự kiến cả 3 thành viên HĐQT này sẽ trở thành cổ đông lớn của FID. Trong đó, chủ tịch Đặng Kim Khoa nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất là 1,93 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,7% vốn điều lệ FID.

Tại ĐHĐCĐ bất thường vừa được tổ chức mới đây, cổ đông FID đã thông qua việc thay mới hoàn toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

5 thành viên HĐQT mới bao gồm ông Đặng Kim Khoa (được bầu làm Chủ tịch), bà Phùng Thị Diệp Linh, bà Trương Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Phạm Đình Dương.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.