(ĐTCK) Sáng 29/4, Công ty cổ phần Fecon đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thông qua một số định hướng kinh doanh trong năm.

Theo kế hoạch kinh doanh 2017 được Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua, tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 180 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016. EPS hợp nhất đạt 3.500 đồng/cổ phần, cổ tức không quá 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ngoài ra, Đại hội cũng quyết định gia hạn gia hạn thời gian đáo hạn của trái phiếu chuyển đổi từ 36 tháng lên không quá 60 tháng. Các điều khoản, điều kiện khác không kém thuận lợi hơn so với các điều kiện và điều khoản đã phê duyệt.

Theo Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON, kỳ hạn của trái phiếu chuyển đổi là 36 tháng trừ khi có thỏa thuận gia hạn giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Theo đề xuất của các trái chủ về việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi, Hội đồng quản trị đánh giá việc gia hạn khoản trái phiếu chuyển đổi này sẽ đem lại lợi ích rõ ràng cho Công ty. Đó là: Huy động được nguồn vốn vay giá rẻ, giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp; giảm áp lực pha loãng lên giá cổ phiếu trong năm 2017.

Trong năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của Fecon đạt 2.107,8 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch và tăng trưởng 27% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 175,6 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch và tăng trưởng 13,6% so với năm 2015.

Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết trong năm 2016 là trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, một số hợp đồng lớn gồm: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (80 tỷ đồng), The Manor Central Park (100 tỷ đồng), Samsung Bắc Ninh (65 tỷ đồng), LG-giai đoạn 2 (140 tỷ đồng),  69B Thụy Khuê (42 tỷ đồng), Mỹ Đình Pearl (36 tỷ đồng), Vinmec & Codotel (46 tỷ đồng), Tân Thuận Tây (52 tỷ đồng), Nhiệt điện Hải Dương (108 tỷ đồng), Bột-Giấy Quảng Ngãi (230 tỷ đồng), Khu phức hợp Khách sạn – Casino Nam Hội An (293 tỷ đồng), Nhiệt điện Long Phú 1 (225 tỷ) …

Cũng trong năm 2016, Công ty FECON tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường phía Nam với sự thành lập của FECON South, sau 6 tháng thành lập FECON South đã đóng góp 64 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành dự án Thilawa (Myanmar) với doanh thu trên 30 tỷ đồng là bước đệm quan trọng cho việc phát triển thị trường nước ngoài.

Trong năm 2016, tổng tài sản của Fecon tăng trưởng mạnh 13% so với năm 2015 đạt 3.332 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tăng trưởng lần lượt là 14,8% và 9,4%.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20%, thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 27% trong năm 2016 cho thấy tình hình thu hồi công nợ được cải thiện sau khi các biện pháp thu hồi Công nợ được tập trung một cách triệt để đang dần phát huy tác dụng.

Chí Tín
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.