(ĐTCK) Sáng qua (24/4), tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (mã FCN - sàn HOSE) đã diễn ra thành công với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015, kế hoạch chia cổ tức năm 2014 và 2015, phát hành trái phiếu chuyển đổi và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT…

Theo báo cáo tài chính của FECON, tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty tăng 26% so với cùng thời điểm của năm 2013, vốn điều lệ đạt 457 tỷ đồng so với 397,6 tỷ đồng cùng thời điểm của năm 2013.

Trong năm 2014, FECON cũng đã đầu tư thêm tài sản cố định và máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh với giá trị là 206 tỷ đồng, số tiền đầu tư cao gấp 2 lần giá trị đầu tư của 2 năm 2012 và 2013.Doanh thu hợp nhất năm 2014 của FECON đạt 1.354 tỷ đồng, hoàn thành 90,3% kế hoạch và tăng trưởng 12,5% so với năm 2013.Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 135 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch và tăng 16,3% so với năm 2013, Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 3.042 đồng/cổ phần và mức cổ tức chia cho cổ đông là 10%.

Về phát triển quy mô doanh nghiệp, trong năm 2014, FECON đã tăng số đơn vị thành viên tăng từ 7 đơn vị (năm 2013) lên 10 đơn vị trong năm 2014, tổng nhân sự của toàn hệ thống khoảng 1.330 người, tăng 28,75% so với năm 2013.

Trong năm 2014, FECON cũng phát triển mạnh chuỗi cung ứng, bằng việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất cọc tại khu vực có dự án lớn tiềm năng ở Nghi Sơn; khai thác mỏ cung cấp vật liệu xây dựng; Tăng thêm nhiều các nhà thầu phụ trong lĩnh vực thi công, cung cấp vật liệu để chủ động nguồn lực huy động; Liên kết để nhận các dự án khoan nhồi, jet grouting, hạ tầng...

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của FECON đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 với các mục tiêu cơ bản như: doanh thu hợp nhất đạt 1.800 tỷ đồng (tăng 33% so với thực hiện năm 2014), lợi nhuận sau thuế hợp nhất 168 tỷ đồng (tăng 24,4% so với thực hiện năm 2014), EPS 3.200 đồng/cổ phần. Công ty tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2015 là 10% bằng tiền mặt.

Được biết, năm 2015, FECON sẽ tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực thi công xử lý nền móng, công trình ngầm. Tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi giá trị cụ thể là mở rộng tiếp cận việc thi công công trình ngầm và không gian ngầm, phát triển lĩnh vực hạ tầng, hợp tác liên doanh liên kết với các nhà thiết kế, nhà thầu trong và ngoài nước có kinh nghiệm về lĩnh vực này để cùng đầu tư phát triển, chuẩn bị tạo đà cho tăng trưởng bứt phá vào 2016 và 2017...

“Đối với nhiệm vụ đầu tư dự án, FECON đặc biệt ưu tiên các dự án có hiệu quả và ít rủi ro, tạo nhanh dòng tiền thông qua việc đảm nhận thi công chính các dự án đó. Với nguyên tắc: đầu tư 1 đồng thì phải tạo ra dòng tiền 2 đồng/năm ngay sau thời điểm bắt đầu giải ngân. Công ty chú trọng nhiệm vụ thi công trên cơ sở dòng tiền mang về bởi các đối tác tham gia đầu tư cùng hoặc các nguồn vốn có chi phí hợp lý”, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT khẳng định.

Cũng tại đại hội, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc FECON cũng đã trả lời nhiều câu hỏi chất vấn của cổ đông liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Nhìn chung các cổ đông khá hài lòng với giải đáp từ lãnh đạo công ty.

Uyên Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.