(ĐTCK) Vốn chủ sở hữu hơn 637 tỷ đồng trên vốn điều lệ 276 tỷ đồng, không có nợ vay, trong khi tài sản có tới xấp xỉ 420 tỷ đồng tiền, thế nhưng, lợi nhuận của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (mã FDC) chỉ đạt 13 tỷ đồng cho 6 tháng đầu năm.

Theo BCTC của FDC, trong quý II, Công ty đạt doanh thu 4,038 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 948 triệu đồng, doanh thu tài chính gần 9,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 4,773 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của FDC là 9,773 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 19,455 tỷ đồng, lãi sau thuế 13,225 tỷ đồng. So với năm ngoái (6 tháng lãi 20,742 tỷ đồng), kết quả kinh doanh giảm mạnh, chủ yếu do lợi nhuận từ mảng kinh doanh giảm, còn doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm nay lớn hơn cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6/2014, FDC có 60,55 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 359 tỷ đồng tiền gửi trên 3 tháng. Công ty không có nợ vay, nhưng có trên 185 tỷ đồng nợ phải trả là các khoản phải trả, phải nộp và doanh thu chưa thực hiện. 

B/S
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.