3 năm liên tiếp, Eximbank chi trả thù lao cho lãnh đạo vượt hàng chục tỷ đồng so với kế hoạch được phê duyệt, do đó Hội đồng quản trị của nhà băng đề xuất các lãnh đạo cũ phải nộp lại. 

Theo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, Mã CK: EIB) dự kiến tổ chức vào ngày 21/4 tới, Hội đồng quản trị công bố bản dự thảo tờ trình về việc xử lý thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ trong các năm 2013, 2014, 2015.

Eximbank cho biết trong 3 năm, nhà băng này đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vượt hàng chục tỷ đồng so với mức được phê duyệt. Cụ thể, năm 2013, quỹ thù lao được Đại hội cổ đông phê duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 9,88 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức thực tế thù lao mà đơn vị này đã chi trả lên tới 34,3 tỷ đồng, vượt 24,5 tỷ đồng so với kế hoạch.

Tương tự, năm 2014, do phải trích lập dự phòng rủi ro nên lợi nhuận sau thuế của ngân hàng còn lại chỉ 56 tỷ đồng, tương ứng quỹ thù lao được hưởng chỉ khoảng 841 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thù lao thực chi lên tới gần 35 tỷ đồng. Năm 2015, lẽ ra mức thù lao được  hưởng chỉ vào khoảng 600 triệu đồng, tuy nhiên, mức thực chi đã lên tới 24,6 tỷ đồng. 

Hội đồng quản trị cho rằng cần phải có một mức thù lao tối thiểu để đảm bảo hoạt động nên đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao trong 3 năm là 14 tỷ đồng mỗi năm, trong đó 10 tỷ cho Hội đồng quản trị và 4 tỷ cho Ban kiểm soát. Tổng mức thù lao nói trên được chia đều cho các thành viên trong từng nhóm.

Đối với số đã nhận vượt còn lại là gần 52 tỷ đồng, Eximbank sẽ yêu cầu các lãnh đạo nhiệm kỳ trước phải nộp lại. 

Trong tài liệu, nhà băng này cũng đề xuất mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên là 10 tỷ đồng, Ban kiểm soát 4,5 tỷ đồng. Tờ trình nêu rõ, đây là mức phù hợp với điều kiện khả năng của Eximbank, đồng thời có tham khảo mức chi trả của các tổ chức tín dụng khác. 

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2017 được đề xuất là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhóm nhân sự này còn có thêm ngân sách hoạt động như đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại, bảo hiểm... là 5,5 tỷ đồng. 

Theo Vnexpress
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.