(ĐTCK) Một trong những nội dung thông tin quan trọng liên quan đến ĐHCĐ lần 3 vừa được HĐQT Eximbank công bố đó là phương án xử lý đối với khoản điều chỉnh hạch toán hồi tố liên quan đến Eximland.

Liên quan đến việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa kiến nghị tại kết luận thanh tra đối với Eximland, HĐQT Eximbank cho biết, theo yêu cầu của Thanh tra, Eximbank đã bán hết các bất động sản cho Eximland vay để thực hiện việc mua bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ hoạt động kinh doanh) đến thời điểm 31/12/2013 là hơn 1.116 tỷ đồng, còn 831,83 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần xử lý, thanh tra kết luận việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng bất động sản chưa đúng quy định theo chuẩn kế toán và thanh tra yêu cầu HĐQT phải xin ý kiến ĐHCĐ để thông qua phương án khắc phục.

Tại ĐHCĐ bất thường 2015 ngày 15/12/2015, phương án khắc phục của Eximbank do HĐQT nhiệm kỳ trước đề cử đã không được thông qua nên HĐQT nhiệm kỳ mới phải hạch toán hồi tố đúng theo nguyên tắc kế toán.

Số tiền phải điều chỉnh tại ngày 31/12/2014 là trên 948 tỷ đồng, bao gồm trên 831 tỷ đồng thu nhập đã hạch toán từ năm 2010 đến năm 2013 (khoản thu nhập này đã được phân phối như sau: nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 208 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 45,54 tỷ đồng; chia cổ tức cho cổ đông 486,82 tỷ đồng); phần còn lại là các khoản chi phí liên quan. Việc điều chỉnh này đã được công ty kiểm toán độc lập KPMG xác nhận là phù hợp và được áp dụng một cách hợp lý.

HĐQT Eximbank dự kiến báo cáo ĐHCĐ thường niên lần 3 vào ngày 2/8 tới về phương án xử lý đối với khoản điều chỉnh hạch toán hồi tố. Theo đó, đối với số thuế đã nộp, Eximbank làm văn bản gửi cơ quan thuế xin được hướng dẫn và khấu trừ số thuế đã nộp vào thuế phải nộp của các năm sau. Số tiền đã tích quỹ khen thưởng và phúc lợi, Eximbank sẽ thu hồi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi trong 2 năm 2016 và 2017. Số lỗ lũy kế còn lại được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế hàng năm sau trích lập các quỹ theo quy định.

Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.