(ĐTCK) Ngày 21/4 tới, Eximbank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2017, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đưa ra cho năm nay ở mức 600 tỷ đồng, cao hơn 200 tỷ đồng so với mức thực hiện năm 2016.
Theo đó, năm 2017, Eximbank dự kiến sẽ tăng trưởng quy mô tổng tài sản lên 150.000 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với kết quả thực hiện năm 2016.

Mặc dù có lãi năm 2016 nhưng theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016 của Eximbank vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 461,4 tỷ đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, ngân hàng không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016.
Kết thúc năm 2016, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Eximbank là 53,23%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 79,23%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 17,12%.

Trong năm 2016, Eximbank đã thu hồi khoảng 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) theo kết luận thanh tra, đồng thời đã thu hồi thêm trên 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng có khả năng rủi ro. Đồng thời, Eximbank đã khởi động dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank giai đoạn từ năm 2016 - 2020.

Tài liệu ĐHCĐ Eximbank vừa công bố có kế hoạch dự tính chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank mà Eximbank đang sở hữu theo quy định thoái vốn tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN.

Hiện Eximbank đang nắm hơn 165 triệu cổ phiếu của Sacombank (mã: STB), tương đương 8,76% cổ phần Sacombank.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.