(ĐTCK) Eximbank (EIB) vừa có văn bản gửi đến HOSE giải trình nguvên nhân chưa xác định được thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Theo giải trình của Eximbank, ngân hàng này đang chờ chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Năm 2015 là năm hết nhiệm kỳ HĐQT nên Eximbank phải bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. Theo công văn gửi HOSE, Eximbank cho biết, Ngân hàng đã gửi NHNN về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020). Tuy nhiên, đến gần thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội, Eximbank vẫn chưa nhận được văn bản chấp thuận, nên ngày 20/4/2015, Ngân hàng đã phải xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ (dự kiến ngày 22/4) vào một ngày khác thuận lợi hơn.

Đến ngày 2/6/2015, Eximbank tiếp tục có văn bản gửi NHNN về việc đề nghị chấp thuận cho Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/6/2015 và xem xét, trình Thống đốc NHNN chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Eximbank. Tuy nhiên đến nay, Eximbank vẫn chưa nhận được phản hồi từ NHNN, nên chưa xác định được ngày cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Theo thông tin công bố của HĐQT Eximbank gửi UBCK, HOSE, Trung tâm Lưu ký chứng khoán ngày 23/3/2015 về việc thông báo cho cổ đông về nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020), có 2 ứng viên đến từ Nam A Bank gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ, nguyên Tổng giám đốc và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Phó tổng giám đốc. Tỷ lệ cổ phiếu Eximbank mà 2 ứng viên này đại diện là trên 20%.

Nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ IV có 6 người gồm:

1. Ông Naoki Nishizawa, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,0496% (đại diện phần vốn của tổ chức).

2. Ông Yasuhiro Saitoh, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,0495% (đại diện phần vốn của tổ chức).

3. Ông Phạm Hữu Phú, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,1099% (trong đó cá nhân chiếm 8,1290%).
4. Ông Trần Ngọc Tâm (nguyên Phó tổng giám đốc Nam A Bank), với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,3938% (trong đó tổ chức chiếm 7,5389%).

5. Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng giám đốc đương nhiệm Nam A Bank, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,0348% (trong đó tổ chức chiếm 8,4%).

6. Ông Lê Minh Quốc, với tỷ lệ cổ phần có biểu quyết đề cử 10,229% (trong đó tổ chức chiếm hơn 9%).

Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.