(ĐTCK) Eximbank vừa phát đi thông báo hoãn ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 3 năm 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 2/8/2016.

Lý do hoãn ĐHĐCĐ, theo Eximbank là do ngày 29/7/2016, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo Ngân hàng kiểm tra, rà soát lại một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nướcphê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới giai đoạn (2015-2020).

HĐQT Eximbank cho biết, đến một thời điểm khác thuận lợi hơn, thời gian triệu tập đại hội sẽ được thông báo sau.

Trước đó, Eximbank đã 2 lần tiến hành ĐHCĐ thường niên, nhưng đều thất bại, do chưa tìm được sự đồng thuận giữa các nhóm cổ đông.
Dự kiến, ngày 2/8 tới, ĐHCĐ Eximbank sẽ tiếp tục được tổ chức. Ngân hàng này cũng đã công bố tài liệu phục vụ cho ĐHCĐ và cho biết, đã nhận được 8 bộ hồ sơ của các ứng viên ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.Tuy nhiên, danh sách các ứng viên đến thời điểm này vẫn còn là một ẩn số. Để chuẩn bị cho Đại hội, Eximbank cũng đã quyết định thành lập “Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank” để chuẩn bị tốt cho đại hội lần 3.
Cũng trong tài liệu ĐHCĐ được công bố, HĐQT Eximbank đã điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 400 tỷ đồng, trong khi kế hoạch trước đó đề ra là đạt 720 tỷ đồng. Eximbank đặt mục tiêu năm 2016 đạt tổng tài sản 134.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2015. Chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 9,7% và 4%, đạt mức 108.000 tỷ và 100.000 tỷ đồng.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.