(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã phải hoãn lại do tỷ lệ số cổ phần tham dự không đạt tỷ lệ cổ đông tham dự theo quy định.
Sáng nay 29/4, Eximbank đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016, tuy nhiên, đến 9h50 tỷ lệ số cổ phần tham dự chỉ ở mức 50,17% và Ngân hàng đã chính thức hoãn.
Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ không để tiến hành Đại hội là do sự vắng mặt của hai nhóm cổ đông lớn của Ngân hàng.
Trước đó, trong nội dung chương trình nghị sự của ĐHCĐ, Eximbank đưa ra đã có nội dung thông qua tờ trình chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Xuân Loan đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank và ông Phạm Hữu Phương đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần biểu quyết tại Eximbank, đều yêu cầu đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.
Trong các phiên họp HĐQT trước đó, Eximbank cũng đã cân nhắc thống nhất đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên mới, tuy nhiên, vì tôn trọng quyền của nhóm cổ đông và nhận thức rằng ĐHCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất nên HĐQT đưa nội dung thảo luận kiến nghị của 2 nhóm cổ đông nói trên dự kiến chương trình và nội dung họp ĐHCĐ.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.