(ĐTCK) Lãnh đạo của Eximbank cho biết, con số lợi nhuận đạt được của ngân hàng trên 500 tỷ đồng trước thuế trong quý vừa qua và đã trích lập dự phòng rủi ro

Nguồn thu đóng góp vào tổng lợi nhuận vẫn chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng, chiếm khoảng 80%.

Tăng trưởng tín dụng trong quý I/2015 của Eximbank cũng được cải thiện trong xu hướng chung của thị trường, đồng thời nhà băng này từng bước điều chỉnh lãi suất thu hút khách hàng.

Kết quả kinh doanh của Eximbank năm 2014 đã được công bố cho thấy, tổng vốn cấp tín dụng cho tổ chức kinh tế và dân cư tính đến cuối năm qua đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 9.500 tỷ đồng (10,7%) so với hồi cuối năm 2013. Trong đó dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ (4.6%) so với cuối năm 2013.

Tỷ lệ tổng cho vay trên tổng huy động thị trường 1 là 85,9%, giảm 15% so với mức 100,9% của năm 2013. Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ước tính khoảng 26,6%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt khoảng 13,7%.

Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2014 ước tính khoảng 2,7%, giảm 0,8% so với năm 2013, nhưng trong đó, tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3 - 5) khoảng 2%, tương đương với năm 2013. Nếu nhìn theo kế hoạch dư nợ 88.000 tỷ đồng của Eximbank và giả sử biên lãi ròng quy đổi ở mức 1%, Eximbank sẽ có lợi nhuận trước thuể khoảng 880 tỷ đồng, tương đương với mức lợi nhuận 820 tỷ đồng năm 2013, ứng với dư nợ 84.354 tỷ đồng. Còn nếu tính theo biên lãi ròng quy đổi cao hơn thì lợi nhuận của Eximbank cũng sẽ đạt con số cao hơn.

Mặc dù vậy, theo lãnh đạo Eximbank, con số lợi nhuận cuối cùng có thể thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu đưa ra ban đầu, cũng như mức lợi nhuận đạt được trong năm rồi, do Eximbank cũng là một trong những ngân hàng tích cực trong xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức khá cao. Đặc biệt là khi nhà băng này đã bán khối lượng lớn nợ xấu cho VAMC trong 2 năm qua.

Tính từ năm 2013 đến nay, Eximbank đã bán 5.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC. Vì vậy, chỉ riêng khoảng dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt nhận lại từ VAMC đã lên đến 1.000 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau dự phòng của Eximbank năm 2014 chỉ còn 69 tỷ đồng trước thuế. Nhưng quan điểm của HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng là phải trích dự phòng đầy đủ trước khi kỳ vọng mục tiêu lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức cho cổ đông.

Eximbank sẽ tiến hành ĐHCĐ vào ngày 22/4 tới, với chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2015 là 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng dự định tăng 12% lên 180.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 24%; tín dụng tăng 11% và cổ tức dự kiến ở mức 4,8%.

Ngày 14/04/2015, tại Hồng Không, Eximbank đã được Tạp chí Asian Banker trao giải thưởng “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2015 - (Best Trade Finance Bank)". Đây là lần thứ 2 Tạp chí The Aisian Banker trao tặng giải thưởng cho Eximbank. 

                                    

Thùy Vinh
Bình Luận (1)

- 08:57 17/04/2015

Lại "bùa phép" dồn lỗ cho quý cuối rồi