(ĐTCK) CTCP Everpia (EVE – HOSE) thông báo quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 diễn ra ngày 15/4, Công ty đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 70%, trong đó 20% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu như phương án HĐQT đưa ra.

Đến ngày 25/4, HĐQT CTCP EVE đã chính thức ký quyết định phê duyệt kế hoạch trả cổ tức 2015. Theo đó, ngày 31/5 Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 20% bằng tiền mặt và phát hành 13,75 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 2:1. Thời gian thanh toán cổ tức bắt đầu từ ngày 20/6.

Tuy nhiên, trong Nghị quyết HĐQT ngày 5/5 vừa qua, EVE cho biết, sau khi “cân đối lại nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh”, HĐQT Công tu quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cố tức trên.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.