(ĐTCK) Tại thời điểm 31/12/2015, Cảng Đình Vũ (mã: DVP) có 538 tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn điều lệ công ty 400 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cà năm 2015. Theo đó doanh thu bán hàng quý này của DVP đạt 159 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm doanh thu đạt 652 tỷ đồng, tăng 20% năm 2014.

Biên lợi nhuận gộp của DVP trong quý 4 vẫn duy trì ở mức 38%, cả năm đạt 47%.

Doanh thu tài chính quý 4/2015 của DVP đạt 13,6 tỷ đồng, cả năm đạt 47,7 tỷ đồng tăng lần lượt 19% và 31% so với cùng kỳ 2014.

Chi phí tài chính quý 4/2015 tăng 134%, nhưng cũng chỉ ở mức 4,4 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37% lên 9,7 tỷ đồng, cả năm đạt 35,5 tỷ đồng, tăng 58% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 của DVP đạt 59,5 tỷ đồng, giảm 3%, cả năm đạt 310,6 tỷ đồng tăng 28% so với năm 2014, vượt kế hoạch năm 34%.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 đạt 53,4 tỷ đồng, giảm 5%, cả năm đạt 281 tỷ đồng, tăng 23% năm 2014.

EPS năm 2015 của DVP đạt 7.027 đồng/CP.

Tại thời điểm 31/12/2015, DVP có 538 tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 200 tỷ so với đầu năm.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.