(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên của CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP – HOSE) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu sản lượng 588.000 teu, doanh thu 577,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 231 tỷ đồng và mức cổ tức dự kiến hơn 20%.

Theo báo cáo, DVP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của năm 2014, như sản lượng vượt gần 15%, doanh thu vượt 15,8%, lợi nhuận trước thuế vượt 24,2% và cổ tức vượt 48,3%.

Đối với hoạt động đầu tư, các hạng mục đã được thông qua theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 vẫn được triển khai tiếp trong năm 2015, gồm 4 gói thầu là xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, xây dựng nhà chờ cho công nhân, đầu tư 01 cần trục chân đế quay 45 tấn, đầu tư hệ thống RTK-GPS cho xe nâng hàng 45 tấn.

Cũng trong năm 2015, DVP sẽ tiếp tục đầu tư 04 cần trục RTG giai đoạn 2(thiết bị + bãi + điện bãi), 08 sơ-mi rơ-moóc và 02 đầu kéo sơ-mi rơ-moóc.

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư năm 2015 là 115,8 tỷ đồng.

Quỳnh Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.