(ĐTCK) Theo tài liệu ĐHCĐ CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (DVP), năm 2016, Công ty ước tính sản lượng đạt 8,68 triệu tấn, đặt kế hoạch doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức trên 30%.

Công ty xác định, doanh thu sẽ không tăng mạnh như năm 2015 do không còn phát sinh doanh thu mảng điện lạnh đột biến như quý III/2015.

Ngoài ra, HĐQT DVP cũng dự trình ĐHCĐ phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 với tổng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 70%; trong đó có 20% đã tạm ứng trong năm 2015. HĐQT đề xuất chia tiếp cổ tức đợt 2 thêm 50%, tương ứng 200 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 215, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DVP là 232 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phối phát sinh trong năm là 201 tỷ đồng (đã tạm ứng cổ tức lần 1 là 80 tỷ đồng).

 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.